_linktoalynovation

Wide Therapy

Wide Therapy הינה פלטפורמת למידת התנהגות דיגיטלית לילדים צעירים עם מוגבלויות, המסייעת להם להתגבר על האתגרים האישיים שלהם בצורה משחקית, קלה ויעילה. הפלטפורמה מגבירה את המוטיבציה של הילדים על ידי שילוב גירויים חזותיים מילדים ומסביבתם. כך היא יוצרת סביבה וירטואלית ללמידה ותרגול התנהגויות המבוססת על טכניקות טיפוליות מבוססות מחקר שמתאימות לצורת החשיבה של הילד. היא מתאימה את עצמה לצורכי העיבוד האישיים של הילד באמצעות וידאו במידול עצמי וניתוח התנהגות יישומי.

אימוץ התנהגויות חדשות מעודד את התפתחות הילד ועצמאותו. ילדים בעלי מוגבלויות מתקשים לעתים קרובות ללמוד התנהגויות חדשות וחשובות, או ליישם התנהגויות נלמדות בהקשרים חדשים. התנהגויות כגון גמילה מחיתולים, מעברים בין סביבות שונות, שיתוף ושימוש בציוד רפואי הינן חיוניות לילדים בעלי צרכים מיוחדים ועשויות להשפיע עמוקות על איכות חייהם בהווה ובעתיד.

Wide Therapy אינה דורשת קריאה או הבנת שפה, וכך ניתן להתאימה אישית לילדים בכל שפה. היא אינטואיטיבית וקלה לשימוש עבור ילדים בעלי מוגבלויות קוגניטיביות החל מגיל שנתיים, עם סיוע מינימלי. היא אינה דורשת הכשרה מקיפה למטפלים קליניים או להורים. ניסויים ראשוניים נרחבים הראו הצלחה ב-80% מהמקרים. החברה פועלת כעת כדי להרחיב את הפלטפורמה על מנת לכלול בה מנעד רחב יותר של התנהגויות.

20230213150945.836.png