_linktoalynovation

איך לעבוד איתנו

20230308132321.951.jpgחברות - הגשת מועמדות

שתפו עימנו את החידושים שלכם על ידי שליחת דוא"ל לכתובת: innovation@alyn.org. כדי לעזור לנו להבין את הפתרון שלכם והחזון שלכם, על הפנייה לכלול:

  • תיאור קצר של הצורך שהמוצר שלכם שואף לפתור
  • הערך הייחודי שהחדשנות שלכם מציעה על פני פתרונות נוכחיים חלופיים המכוונים לאותו צורך
  • השלב הנוכחי בפיתוח המוצר שלכם

ALYNnovation ממליצה לכלול חומרים נוספים, כגון קישור לאתר האינטרנט שלכם, פרטים על אבני דרך והצלחות קודמות, סיכומים בני עמוד אחד ומצגות למשקיעים.

 

20230308132321.951.jpgסינון ראשוני

צוות ALYNnovation יבצע הערכה פנימית מקדימה על מנת לוודא שהמטרות שלכם תואמות את התוכנית, שהן רלוונטיות לפעילות בית החולים אלי"ן ואת היכולת הנוכחית להציע לכם את הרשת החזקה של מומחיות ושירותים על מנת להשיג את היעדים שלכם.

 

20230308132321.951.jpg הערכה ב-360°

לאחר הסינון הראשוני, אתם תוזמנו להיפגש עם המומחים הרפואיים והצוות המקצועי של בית החולים אלי"ן כדי להציג בפניהם את המוצר שלכם, לצורך הערכה קלינית מקיפה והערכת שותפות. ההערכה עשויה לכלול התייעצות עם יועצים ומנטורים לפי הצורך.

 

20230308132321.951.jpgתוכנית שותפות

היה ותיבחרו, אתם תעבדו עם צוות ALYNnovation לצורך יצירת המבנה האופטימלי לתוכנית שיתוף הפעולה המותאמת אישית שלכם. התוכנית תהיה מותאמת לצרכים היזמיים שלכם, עם התמקדות בתמיכה בעיצוב ממוקד משתמש, פיתוח מוצר נאות וצמיחה.