חינוך

טל כהן

טל כהן

מנהלת שח"ר - שיקום חינוכי רפואי

שח"ר (שיקום חינוכי רפואי) מסגרת חינוכית לילדים מגיל 6 חודשים עם צרכים שיקומיים ורפואיים אשר זקוקים לשפר את מצבם הרפואי לפני שילובם בקהילה. המעון מתמקד בצרכיו האישיים של כל ילד תוך התחשבות במקומו של כל ילד במשפחה ובקהילה.

מסגרות הכיתות

שח"ר כולל מעון לגיל הרך לתינוקות בגילאי 6 חודשים עד 3 שנים וכן גו ובית ספר מיוחד לילדים בגילאי 3 עד 21 שנים.

בשחר מקבלים הילדים טיפול רפואי, סיעודי וטיפולים פרא-רפואיים. הם גם מקבלים תמיכה מרופאים יועצים ועובדים סוציאליים. תכנית שיקום/רפואה מותאמת אישית פותחה לכל ילד תוך התחשבות בגילו ובמטרותיו האישיות.

Education