חברי ועד מנהל

הועד המנהל של אלי"ן מורכב מבכירים בתחום הרפואה והמשק העושים מלאכתם בהתנדבות למען הקהילה ולמען בית חולים אלי"ן, ועל כך יבואו על הברכה.

 

חברי וחברות הוועד המנהל

חברי ועד מנהל של עמותת ידידי אלי"ן 

 

 

 

מר צבי גינוסר - יו"ר הועד המנהל וחבר ועדת הכספים

דר' מושירה אבו דיא – חברת הועד המנהל

מר מנחם ארבל - חבר הועד המנהל 

עו"ד רחל  בלומנטל - חברת הועד המנהל                                     

מר הראל גדותחבר הועד המנהל                                                 

מר חיים זלוטוגורסקי- חבר הועד המנהל                        

מר עזר ישראלי - חבר ועדת הביקורת    

עו"ד ברי לבנפלד - חבר הועד המנהל

פרופ' אסתר לי מרקוס – חברת ועד מנהל

מר יואל נתן - חבר הועד המנהל ויו"ר ועדת כספים

דר' יחזקאל קן - חבר הועד המנהל וועדת הכספים

רו"ח דוד קריסמן - חבר ועדת הביקורת

פרופ' מיכאל קרפלוס – חבר הועד המנהל                        

עו"ד מרק שרמן - יו"ר הועד המנהל וחבר ועדת הכספים   

עו"ד יוסף אבנרי- חבר הועד המנהל

רו"ח יעקב אליס - חבר הועד המנהל

מר דוד ארנוביץ- חבר הועד המנהל

מר גבי דאוס - חבר הועד המנהל

מר אריה דובסוןחבר הועד המנהל

פרופ' קרנית פלוג – חברת הועד המנהל

פרופ' משה שהם-  חבר הועד המנהל

עו"ד דורון שטרן – חבר הועד המנהל

רו"ח מיה שרגא אלבלק – חברת הועד המנהל

   

 

יועצים לועד המנהל

רו"ח עופר עזרא - קוסט פורר גבאי את קסירר, רו"ח, רו"ח רוחמה סלמן - מבקרת פנים, עו"ד אלישבע שקד - יועצת משפטית