אודות אלי"ן PARC

המטרה

מרכז PARC שם לו למטרה לשפר את איכות הטיפול בילדים ובני נוער החיים עם מוגבלויות פיזיות על ידי מדידת היעילות של גישות טיפול חדשניות, תיקוף כלי הערכה חדשים ואימות השימוש בהם לטיפול. החוקרים הראשיים ב- PARC, יחד עם צוותי המחקר שלהם עורכים הערכות מבוססות ראיות לטיפולים קונבנציונליים, ומפתחים התערבויות טיפוליות חדשות, כדי לספק את הטיפול הטוב ביותר האפשרי. אנו מצליחים בכך על ידי מינוף הגישה של מרכז PARC להיבטים הבאים:

  • אוכלוסיות מטופלים עם מגוון רחב של מוגבלויות פיזיות מולדות ונרכשות
  • חוקרים קליניים רב-תחומיים בעלי ניסיון רב
  • מגוון רחב של בדיקות מעבדה המשולבות בטיפולי בריאות

היעד העיקרי שלנו במרכז PARC הוא לפתח הבנה מעמיקה יותר של המנגנונים העומדים בבסיס התפקוד המוטורי והקוגניטיבי הלא טיפוסי, ובתרגום הידע המדעי למדיניות, על מנת להביא לשינוי של ממש במדיניות הבריאות  לטובת שיפור משמעותי באיכות החיים של מטופלי שיקום.

היעדים של מרכז PARC

  • לספק את התשתיות והמשאבים הדרושים לביצוע מחקר מבוסס ראיות בשיקום ילדים, תיקוף טיפולים קונבנציונליים קיימים ופיתוח התערבויות חדשניות
  • לקיים מחקרים קליניים יישומיים באמצעות צוותים מגוונים ורב-תחומיים בעלי ניסיון רב בשיטות טיפול קליניות
  • להפיץ ידע קליני וממצאי מחקר חדשניים באמצעות פרסומים בעיתונות המדעית (לאחר שיפוט עמיתים) , כנסים מדעיים קליניים ומפגשים מדעיים הממוקדים בנושאים רלוונטיים
  • לתמוך בשיתופי פעולה לאומיים ובין-לאומיים עם מרכזי מחקר וחוקרים בתחום רפואת הילדים
  • לחזק ולשפר את ההכשרה של חוקרים צעירים במגוון תחומים