עבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית

ראש הענף: דבורה שקד

טלפון: 02-6494330

דואר אלקטרוני: dshaked@alyn.org

השירות הסוציאלי עומד לרשות כל המחלקות כולל אשפוז, אשפוז יום, שח"ר, מערך הדיור והמרפאות הרב-צוותיות באלי"ן.

העובדים הסוציאליים מתמקדים במשפחה ובסביבה ורואים את הילד כחלק מהיחידה המשפחתית והקהילה אליה משתייך.

לפיכך ליווי הילד והמשפחה נעשה על ידי העו"ס באופן רציף החל מהיכרות ראשונית טרום הקבלה, ליווי בקליטה, במהלך השיקום ועד תכנון וביצוע החזרה לקהילה.

מרכיב מרכזי בעבודת העו"ס הינו סיוע בבניה ובהפעלה שוטפת של התכנית השיקומית תוך:

 • הכרה במשאבי הילד והמשפחה המסייעים להם בהתמודדות
 • התאמת התכנית השיקומית למציאות הרגשית והפיסית של המשפחה
 • עידוד מעורבות הורית בבניה והפעלת התכנית השיקומית

 

העובדים הסוציאליים מצויים בקשר שוטף עם גורמים וארגונים בקהילה הרלוונטים  למתן שירות למטופלים ולבני משפחותיהם.

עבודת העו"ס כוללת:

 • סיוע בהתארגנות משפחה לקראת אשפוז במחלקת שיקום או לקראת שילוב במערכת חינוכית-רפואית [שח"ר]
 • הערכה של כוחות ומשאבי התמודדות של המערכת המשפחתית
 • התערבות בעת משבר
 • עיבוד תהליכים ותכנים רגשיים סביב מוגבלותו של הילד, ליווי תמיכה וחיזוק המערכת המשפחתית בתהליך ההתמודדות.
 • קישור ותיאום בין הצוות הרב מקצועי בבית החולים למשפחה
 • הכוונה, קישור וסיוע במיצוי זכויות הילד ומשפחתו, במערך שירותי בריאות, החינוך, העבודה והרווחה.
 • ריכוז תוכנית השחרור מבית החולים והפניה להמשך הטיפול ושיקום בקהילה.
 • ילדים בסיכון: לעובדים הסוציאליים באלין תפקיד מרכזי באיתור ילדים הנמצאים בסיכון בשל הזנחה או התעללות. הצוות פועל בשיתוף פעולה עם רשויות הרווחה והבריאות.
 • מתנדבים: העובדים הסוציאליים באלין מרכזים, בשיתוף עם מחלקת כח אדם, את נושא המתנדבים באלי"ן.

 

צוות העובדים הסוציאלים כולל 10 אנשי צוות המתמחים בעבודה עם ילדים ומשפחות במסגרות רב מערכתיות. לצוות הכשרה מקצועית בעבודה פרטנית, קבוצתית,טיפול בחדר משחקים ובהנחיית הורים.

שאלו אותנו:
02-6494222
הודעתך נשלחה בהצלחה