בית הספר

קובי בן-חמו

קובי בן-חמו

ראש ענף חינוך ומנהל בית הספר

בתוך בית החולים אלי"ן פועל בית ספר מיוחד ורב תרבותי של אלי"ן לילדים בגיל חינוך 3 -21 שנים, של משרד החינוך הנותן מענה חינוכי לתלמידים המטופלים בבית החולים.

בית הספר נותן שירות לקהילה בשני מישורים:

  • בית ספר "שח"ר" הפעיל מתוקף חוק חינוך חינם
  • מרכז למידה בשיקום הפעיל מתוקף חוק חינוך חינם לילדים חולים.

אוכלוסיית התלמידים הלומדים בבית הספר שונה ומגוונת מבחינה תרבותית ודתית. בית הספר הינו רב תרבותי ונותן מענה חינוכי וטיפולי לתלמידים מאושפזים מכל המגזרים. בית הספר פועל מתוך רגישות ומודעות למגוון התרבויות המאפיינות את אוכלוסיית ישראל. ההתנהלות היומיומית הרב תרבותית של הצוות החינוכי והתלמידים מאפשרת חוויה משותפת ייחודית, מאתגרת ומלמדת. לאורך השנה נחגגים החגים ומתקיימים הטקסים הבית ספריים מתוך התחשבות ורגישות למגוון הרב תרבותי הקיים בבית הספר.


התלמיד ומשפחתו

נמצאים במרכז העשייה החינוכית - טיפולית. לשם כך אנו מקיימים  שיח מתמיד בין ההורים לצוות החינוכי והטיפולי בכל הנוגע למטרות הטיפול, התקדמות והתאמת תוכנית אישית לתלמיד ולמשפחה. בבית הספר מתקיימות פעילויות משותפות להורים וילדים, קבוצות הורים, הדרכת הורים וטיפולים משותפים עם ההורה והתלמיד.


צוות בית הספר

והגנים כולל מחנכות, מורות מקצועיות, מטפלות רגשיות וסייעות חינוכיות, המתמחות בחינוך מיוחד. הצוות החינוכי עובד בשיתוף פעולה מלא עם מטפלים ממקצועות הבריאות: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, עבודה סוציאלית, רפואה וסיעוד.


ביה"ס  לילדי הקהילה עם צרכים רפואיים מורכבים

בית הספר שם לעצמו כמטרה את קידום יכולות הניהול העצמי של התלמידים והכנה לחיים בוגרים החל מגיל הגן, מתוך שאיפה למציאת פתרונות לתפקוד מיטבי תוך התייחסות למצבו הרפואי וליכולות הקוגניטיביות והרגשיות של התלמיד. בבסיס התוכנית הפדגוגית עומד פיתוח עולם הידע של התלמידים תוך כדי הרחבת היכרותם עם הסביבה והחברה בה הם חיים,  מתוך שאיפה להקנות  כלים, אסטרטגיות ומיומנויות חברתיות המחזקות את כישורי החיים שנועדו לסייע  לתלמיד להתמודד ולהסתגל לסביבה והחברה בה הוא חי ופועל. מטרה מרכזית נוספת של  בית ספר מתמקדת בשילוב התלמיד והחזרתו לקהילה תוך הקפדה על שילוב מותאם העונה על הצרכים הרפואיים, הרגשיים והלימודיים. בבסיס המטרה עומדת ההנחה שסביבת בית החולים אינה המקום הטבעי של התלמיד הרפואי. מתוך דאגה לאיכות החיים של התלמיד, אנו פועלים ככל הניתן על מנת להחזירו ולשלבו בצורה מיטבית בקהילה בה מצויה הסביבה הטבעית שלו.

 

בית הספר שח"ר  פתוח ופעיל  לאורך מרבית השנה בבית הספר שח"ר לוח חופשות מקוצרות מותאמות למערכת החינות המיוחד.  לכל כיתה/גן משובצת מחנכת וסייעות חינוכיות. הכיתות מחולקות  בהתאם ליכולת  קוגניטיבית ולפי רמת התפקוד והגיל של התלמידים. יום הלימודים מתחיל בשעה 7:30 ומסתיים בשעה 15:00 . הלמידה היום יומית  מתוכננת לפי מערכת שעות קבועה של תכנים לימודיים מתחומי דעת מגוונים: אוריינות, עברית, חשבון, ערבית, מדעים, חינוך חברתי/מיני אומנות, מוסיקה ועוד.  כל התכנים הנלמדים מותאמים   לכל תלמיד ומבוססים על תוכנית לימודים אישית (תל"א)  שנתית המבוססת על סטנדרטיים של משרד החינוך.  התל"א נכתבת  ע"י הצוות החינוכי בשיתוף עם ההורים, המטפלות הרגשיות וצוות מקצועות הבריאות. במסגרת מפגשי הורים הנערכים פעמיים בשנה, דנים הצוותים, יחד עם ההורים וקובעים במשותף את המטרות הלימודיות, הרגשיות והתפקודיות המתאימות לתלמיד לאורך השנה. אופן הלמידה בכיתות הינו קבוצתי ופרטני. במהלך יום הלימודים בבית הספר התלמידים מקבלים טיפולים רגשיים אישיים וקבוצתיים במסגרת תרפיה באומנות, מוסיקה, דרמה ובעלי חיים, בנוסף לטיפולים הניתנים בפיזיותרפיה ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת. 

 

בית הספר לילדים המשתקמים:

מרכז הלמידה מעניק שעות לימוד לילדים המאושפזים אשפוז מלא במחלקת השיקום ולילדים המטופלים במסגרת אשפוז יום, במטרה לשמור על רצף לימודי-חינוכי במהלך תקופת האשפוז. מרכז הלמידה נועד להיות מקום מוכר ושגרתי עבור הילד כסביבה של שגרה בית ספרית. המרכז מאפשר לילד להרגיש "בבית", לחוות חוויות שגרתיות המוכרות לו מבית הספר, בדגש על חוויות לימוד ייחודית שמרכז הלמידה מאפשר: למידה פרטנית מתוך חוויה והנאה. לכל ילד מותאמת תוכנית חינוכית יחידנית (תח"י) המתוכננת ומבוססת על שיתוף פעולה בין הצוות החינוכי של בית הספר בשיקום לבין הצוות החינוכי של בית הספר בקהילה ממנו הגיע התלמיד. במרכז הלמידה צוות הוראה מקצועי ומיומן המלמד באופן פרטני מגיל הגן ועד תיכון את נושאי הליב"ה - לימודי יסוד בחינוך הממלכתי: עברית, ערבית, חשבון, אנגלית, ותחומי דעת נוספים כמו רובוטיקה, מחשבים, לימודי קודש, הכנה לבגרויות ועוד. בנוסף, הצוות נותן מענה תוך ראייה כוללת המתייחסת להיבטים הרגשיים, משפחתיים, חברתיים של התלמיד ונעשית עבודה סביב עיבוד חווית האשפוז במטרה להקל על הילד ולאפשר לו חזרה מיטבית לקהילה בתום תקופת האשפוז.

Special Education School