_linktoalynovation

Copli Technologies

Copli Technologies פיתחה תותבת חלקה, עמידה וזולה הניתנת להרכבה עצמית קלה בבית, ושעוצבה במיוחד לילדים/נוער עם קטיעות גפה תחתונה. ניתן לעצב את השקע בקלות שוב ושוב תוך פחות משעה באמצעות מים חמים, ללא צורך באנשי מקצוע רפואיים, הכשרה או ציוד מיוחד.

לרובם המכריע של 10 מיליון האנשים עם גפה קטועה במדינות מתפתחות אין גישה לתותבים. מלבד לעלויות שלעתים קרובות ידם אינה משגת, מדידה והתאמה של תותבים מחייבות ביקורים מרובים אצל אנשי מקצוע במרכז בריאות בעל ציוד מיוחד בטרם ניתן לקחת את התותב הביתה, וכן תמיכה טכנית שוטפת לביצוע התאמות לפי הצורך. כ-80% מאוכלוסייה זו מתגוררים באזורים מרוחקים מאוד ממרכז רפואי, ללא גישה נוחה למתקני בריאות ושירותי שיקום. במדינות המאופיינות בהכנסה נמוכה ובינונית חסרים בדרך כלל מקורות המימון להרחבת תקציבי הבריאות הדרושים לשיפור תשתיות או לסיבסוד מכשירי סיוע יקרים. הדבר מונע אימוץ של פתרונות משפרי חיים היכולים לשבור את מעגל העוני עבור אלו הזקוקים להם ביותר.

מנגנון התאמת מידת התותב הדינמית של Copli מאפשר הארכה של הרגל ושינוי מידת כף הרגל, כך שניתן להתאים את התותב לפי הצורך לאורך שנות הגדילה של הילד. הוא חזק מספיק כדי להתמודד עם סביבות מאתגרות ועלותו נמוכה מ-10% ממחיר הרגליים התותבות המסורתיות.על כן הוא מהווה תותב "משני" אידיאלי לכל ילד, ולא רק לאלו שבמדינות מתפתחות, מכיוון שניתן להשתמש בו בתנאים שאינם "ידידותיים לתותב" באופן מסורתי, כגון בחוף הים או במים.

20230213124809.562.jpg