השאלת משענות ראש

זהר פילבר

זהר פילבר

מרפאה בעיסוק BOT, MSw

ראש תחום טכנולוגיה מסייעת, אחראית המרכז לנסיעה בטוחה

שליטת ראש טובה הינה תנאי בסיסי למגוון תפקודים חיוניים – שמירה על קשר עין, אכילה, תקשורת והפעלת טכנולוגיה שיקומית באמצעות תנועות עיניים לזקוקים לכך.

משענות ראש מיוחדות הינן מוצר יקר, אשר לא ממומן במלואו על ידי משרד הבריאות. במעי"ן מופעל פרוייקט השאלה של משענות ראש במסגרתו צוות של מרפאות בעיסוק מומחיות יחד עם מנהל השירות הטכני פוגשים את הילד, מעריכים את צרכיו ומתאימים לו משענת ראש, שיקבל בהשאלה לצורך התנסות למשך תקופה קצרה במגוון מצבי חיים (נסיעה, אכילה, הפעלת טכנולוגיה ועוד) לפני החלטה על רכישה.

Headrests Lending Program