יצחק ווסל

תפקיד: עמית אדמיניסטרטיבי במרכז המחקר אלי”ן PARC ע"ש הלמסלי

יצחק הצטרף לבית חולים אלי"ן בעקבות פתיחת מרכז PARC. הוא מנהל את פעילותו היומיומית ומתאם בין פונקציות המחקר והמנהלה במרכז. הוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה (בהצטיינות cum laude) מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר מוסמך (בהצטיינות magna cum laude) בארכיאולוגיה מאוניברסיטת תל אביב.