קלינאות תקשורת

קלינאות תקשורת

ראש הענף: גב' ג'ודי בלינדר

טלפון: 02-6494277 

דואר אלקטרוני: judy@alyn.org

סגנית הענף: מיה ברגיל

 דואר אלקטרוני: mbarghil@alyn.org

 

ענף קלינאות תקשורת באלי"ן עוסק בתחומים הבאים:

תקשורת, התפתחות השפה והדיבור, קול, שמיעה, אכילה ובליעה.

תינוקות, ילדים ונוער עם פגיעות מולדות, התפתחותיות או נרכשות, המגיעים לענף קלינאות תקשורת, עוברים אבחון ובהמשך נקבעת תוכנית טיפולית המותאמת לצרכיהם ולצרכי בני משפחתם.

 

תחומי הטיפול בענף קלינאות תקשורת באלי"ן:

תקשורת

קשיים בתחום התקשורת מתבטאים באופנים הבאים:

 • קושי בהתפתחות יחסים חברתיים הדדיים.
 • התפתחות שפתית מעוכבת ותקשורת לקויה.
 • התנהגות תבניתית (סטריאוטיפית) וחזרתית, ותחומי עניין מצומצמים.

(שולמן, 2002)

שפה ודיבור

לקות שפה מוגדרת כפגיעה בהבנת השפה ו/או בהבעת השפה – בדיבור.  קשיים בשפה ודיבור יכולים להיות על רקע קושי בשליטה בתנועת אברי ההיגוי, קשיים התפתחותיים, פגיעות מולדות או פגיעות ראש נרכשות. במקרה של פגיעות ראש נרכשות, קלינאית התקשורת תבדוק ותטפל גם בתחומי הקריאה, הכתיבה, הבנת הנקרא ופרלקסיות.

מהי הבנת שפה? היכולת של הילד להבין מסרים מילוליים בהתאם למצופה לגילו וללמוד שפה בערוצים השונים – ערוץ שמיעתי, ויזואלי ותחושתי.

מהי הבעת שפה? היכולת של הילד להביע עצמו באמצעים מילוליים ובאמצעים אחרים בכדי לתקשר עם סביבתו.

קול

הפרעה קולית עשויה להתבטא בקול צרוד, חלש, נשיפתי, העדר קול (אפוניה). הפרעות אלה קורות  על רקע שימוש מאומץ בקול, פגיעה מוחית, פגיעה במיתרי הקול, קשיי נשימה ועוד. קלינאיות התקשורת באלי"ן עושות שימוש בידע מחקרי בתחום הקול והנשימה ועובדות בשיטות LSVT, שיטת מרי מסארי ועוד.

שמיעה

לקות שמיעה בקרב ילדים עשויה להופיע על רקע הולכתי או תחושתי- עצבי. לקות שמיעה הולכתית נגרמת מנזק לאוזן החיצונית או התיכונה, והיא נפוצה מאוד בקרב ילדים צעירים. ירידה תחושתית- עצבית נגרמת מפגיעה באוזן הפנימית או עצב השמע. לקות בשמיעה עלולה להקשות על תהליכי התפתחות השפה, הדיבור והתקשורת.

במקרים בהם קיימת לקות שמיעה צוות הקלינאיות מטפל ב:

 • ליווי בתהליך הבירור השמיעתי והשגת שיקום השמיעה המיטבי עבור הילד
 • הדרכת הורים וצוות חינוכי לגבי לקות השמיעה, משמעותה עבור התפתחות השפה ומעקב אחר השימוש העקבי במכשירים.
 • טיפול שפה הממוקד בניצול יכולות השמיעה בפעילויות היום יום

צוות אלין מבצע בדיקות סינון שמיעה תקופתיות לילדים המטופלים בבית החולים.  

אכילה ובליעה

הפרעות באכילה ובבליעה עשויות לבוא ליד ביטוי בקשיים ביניקה והזנה מבקבוק, קושי במעבר מבקבוק לכפית, קושי בלעיסה ואכילת מזון מוצק, קושי במעבר מאכילה חליפית לאכילה דרך הפה, וכן קשיים בבליעה או סירוב לאכילה מגוונת המוביל לחוסר שגשוג. 

תקשורת תומכת וחליפית (תת"ח)

במקרים בהם קיים קושי משמעותי באחד או יותר מהתחומים הרשומים מעלה (תקשורת, שפה ודיבור, קול), נעשית התאמה של עזרי תקשורת תומכת וחלופית, הכוללים שימוש בעזרי low-tech (פלטי קול, לוחות מודפסים, ג'סטות משפת הסימנים ועוד) וכן בטכנולוגיות מתקדמות (אייפדים וטאבלטים, מערכות מיקוד מבט ועוד). כל זאת בהתאם ליכולותיו וצרכיו של הילד.  

 

טכניקות וגישות טיפוליות:

צוות קלינאי תקשורת  מוכשר ומיומן בשיטות טיפול עכשיות המוכרות למקצוע. הצוות פעיל בתחום המחקר וההדרכה האקדמית. באלי"ן עומד לרשות המטפלים הציוד החדשני ביותר.

 • פרומפט (PROMPT) - שיטה לטיפול בקשיי היגוי באפרקסיה של הדיבור באמצעות רמזים תחושתיים והכוונת תנועת אברי ההיגוי.
 • מרי מסרי : טיפול בבעיות נשימה לצורך הפקה קולית ודיבור לפי גישת מארי מסארי (Marry Massary).
 • LSVT: שיטת טיפול LSVT מבוססת על חמישה מושגים עיקרים: דגש על קול, מאמץ, טיפול אינטנסיבי, כיול ומדדים אובייקטיביים. מושגים אלו מפרידים את LSVT משאר שיטות טיפול בדיבור קונבנציונליות ומהווים מפתח להצלחת השיטה.
 • SOFFI- השימוש באלגוריתם של SOFFI. גישת SOFFI היא ההתערבות שנותנת מענה לתינוקות גם במסגרת ה NICU וגם לאחר השחרור, כאשר ההורים הם המאכילים העיקריים. זוהי ההתערבות שמיועדת הן לתינוקות פגים (infants premature)והן לתינוקות הסובלים ממחלות נלוות רפואיות.
 • SOS- שיטת SOS (Sensory Oral Sequential)פותחה ע"י ד"ר Toomey Kay פסיכולוגית ילדים. מדובר בגישה לטיפול ע"י צוות רב מקצועי בבעיות אכילה בילדות במסגרות ואוכלוסיות שונות. השיטה מתמקדת בחיזוק ובהעצמה של תחושת הנוחות של הילד בעת האכילה, תוך שהוא מגלה ולומד על הצדדים השונים של המזון.

        

 

שאלו אותנו:
02-6494222
הודעתך נשלחה בהצלחה