גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
תו מידות לאפקטיביות
מחקרים

עצמאות בתפקודי היום יום בילדים עם Myelomeningocele: הסתכלות במרכיבים על פי מודל הICF

27 מאי, 2015

למרפאת ספינה ביפידה בבית חולים אלי"ן מגיעים ילדים  מכל הארץ מגיל כמה חודשים עד מבוגרים למעקב שנתית אצל צוות מולטידיציפלינרי. הילדים מדתות ותרבויות שונות. במסגרת המרפאה, נערכה מחקר, בו נבדקו 113 ילדים מגיל 3 עד 18 שנים עם MMC שביקרו במרפאה בין מאי 2012- לאפריל 2013.  מטרת המחקר הייתה לבחון את התרומה של מרכיבים  מתוך הICF  שקשורים לפגיעה, body functions and structures, מאפיינים אישיים וסביבתיים, לתפקוד היום יום בילדים עם MMC.

רמת עצמאות בתפקודי היום יום נבדק על פי הPEDI) Pediatric Evaluation of Disability Inventory)-  תת מבחן self care.  תפקוד גפה עליונה נבדק על פי 9 hole peg test , היכולות הקוגניטיביות  נערכו על פי תת סולם תקשורת וקוגניציה ב Functional Independence Measure  (FIM), הערכת יכולות תפיסתיות נערכו על פי מבחן ה-BEERY VMI.  רמת הליכה נערכה לפי FMS.  הועבר שאלון דמוגרפי- חברתי ושאלון תפיסת הורים למוגבלות הילד על ידי העובדת סוציאלית.  כל ההערכות בוצעו במסגרת ביקור שיגרתי במרפאה.

נמצא כי הילדים נמוכים מהנורמות בעצמאות בתפקודי  ADL על פי הPEDI. לא נמצא קשר  בין גובה הפגיעה לרמת עצמאות, אולם ילדים ללא הידרוצפלוס ו arnold chiari היו יותר עצמאיים באופן מובהק.  בילדים עם הידרוצפלוס, גיל הילד, תפקוד גפה עליונה, תפקוד קוגניטיבי, וניידות בהליכה היו המרכיבים הקשורים ביותר לרמת עצמאות ביום יום.  לא נמצא קשר בין מרכיבים סביבתיים לרמת עצמאות, אולם תפיסת ההורה במוגבלות הילד קשור באופן מובהק לעצמאות.

מסקנת מחקר: בהתייחסות לגורמי הפגיעה הקשורים לעצמאות ביום יום נוכחות של הידרוצפלוס יותר משמעותית מגובה הפגיעה, וכן יש לקחת בחשבון נוכחות של הידרוצפילוס בקביעת תכנית טיפול לילדים אלו.  כמוכן, ניתן להגיע לעצמאות גם בגיל מבוגר יותר. הסתכלות על פי מודל הICF על ילדים עם MMC  מציגה את מורכבות התמונה התפקודית של ילדים אלו, ומסייעת למרפאות בעיסוק בבניית תכנית לשיפור העצמאות.