גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
תו מידות לאפקטיביות
מחקרים

יעילותו של תגבור הטיפול ע"י ההורים בבית- הילד, בהשגת מטרות הטיפול בתחומי תפקוד שונים

27 מאי, 2015

רקע: יעילותו של תרגול ביתי בהשגת מטרות טיפול, נצפתה בעבודות קודמות. ההסבר ליעילות התכנית הוא שהבית הוא סביבתו הטבעית של  הילד, ההורים הם מטפליו הטבעיים, ובעלי מוטיבציה רבה לקדמו. בהעמידה את ההורים והמשפחה במרכז, גישה זו מעצימה את  ההורים ומספקת להם כלים לקידום ילדם.

 

היעד: שיתוף ההורים בטיפול בבית, להשגת מטרות הטיפול החשובות ביותר – כפי שהוגדרו ע"י ההורים. מטרת העבודה : לבחון ולבסס מחקרית, ישימות ויעילות פרויקט מעין זה עבור קבוצת ילדים בעלי נכויות מרכבות ורבות.
השתתפו: 13 ילדים בגיל ממוצע של 2.5 שנים, והוריהם – בגיל ממוצע – 31 שנים.                          
מבנה ושיטת המחקר: מודל ביקורות עצמיות. השנה חולקה לשלוש תקופות:
1- ללא תגבור טיפול,
2 – תגבור טיפול,
3 – ללא תגבור טיפול.
המשתתפים עברו הערכות בסיום כל תקופה.
כלים: במחקר השתמשו ב- Goal Attainment Scale(GAS)Pittsburgh Rehabilitation Participation Scale, ראיון הנוגע בתרומה ובקשיים בשילוב טיפול שיקומי בבית – מנקודת מבטם של ההורים, PEDI- בתחום התגבור שנבחר (Mobility / Self-care / Social).

תוצאות: תוצאות המחקר מצביעות על הבדל מובהק בGAS בין נקודת הערכה 1 ל 2 ובין 1 ל 3. כמו כן לא נצפה שינוי מובהק בערכי ה PEDI. ממוצע השתתפות ההורים בתוכנית היה 4.57. נמצא קשר חיובי בינוני בין גיל ההורה לבין השינוי בערכי GAS.  לאורך כל המחקר משובי ההורים היו חיוביים והעידו על העצמת תחושות המסוגלות שלהם כהורים,

מסקנות:  נמצא שהשימוש ב GAS  היה חיוני למדידת התקדמות הילדים לעומת הערכות סטנדרטיות לילדים כה מורכבים. כמו כן ההורים והילדים הפיקו רבות מהתוכנית כולל כלים לקידום ילדם.